Logo_vect_ej-undertxt

KABLAGETEST

Nexeya (CableTest) är en absolut ledande tillverkare av testlösningar för kablage. 

Ett mångsidigt verktyg AC/DC upp till 1500 Volt. 
 

För större kablage och högre testspänningar.

 

Flexibel lösning som i princip kan byggas med funktioner och storlek utan gränser.

 

WiDD är utvecklad i samarbete med Airbus för att analysera fel i redan installerade kablage i flygplan, fartyg, tåg, industri. Med WiDD kan sensorer, processutrustning, aktuatorer med mera behållas inkopplade. Mätningen sker fråm en punkt med reflektrometri i frekvens- och tidsdomänerna.