Logo_vect_ej-undertxt

SMT LINES AND EQUIPMeNT

Köper du fortfarande din SMT-utrustning? Tag steget och låt oss visa dig ett alternativ.

I samarbete med SMT Renting kan vi erbjuda dig allt från enstaka utrustningar till hela produktionslinor.

Med SMT Renting blir du mera flexibel och förbättrar din verksamhet.

SMT Renting konceptet är tillgängligt för de flesta leverantörer inom elektronisk tillverkningsindustri - antingen för enstaka maskiner eller totallinjelösningar.

SMT Renting arbetar direkt med utrustningstillverkarna och deras lokala försäljnings- och servicenätverk.

Service & Logistik hanteras av SMT Services som arbetar direkt med utrustningstillverkarna och deras lokala servicekanaler i ditt område.

SMT Renting är ett finansieringsföretag specialiserat på Renting call (operationell leasing) för elektronikindustrin och verkar globalt.

Kontakta oss för att få ditt personliga erbjudande för din leverantör av föredragen utrustning!