Logo_vect_ej-undertxt

relabeling station for incoming goods

Idag är absolut spårbarhet nödvändig för modern elektronikproduktion och det börjar med inkommande varor.

Felfri spårbarhet vid kund- och kvalitetsrevisioner

I modern industri måste alla komponenter kunna spåras genom hela produktionsprocessen. På så sätt säkerställer du permanent vilken del med dess laddnings- / partinummer / datumkod placeras var och vid vilken tidpunkt.

Se till att varje artikel matchar 100% din specifikation

I den första läsningsprocessen jämför systemet alla lästa data med en artikeldatabas. Endast om informationen stämmer överens med basdata släpper systemet artikeln.

Eliminera kostnader på grund av felaktigt märkta delar
Medan systemet släpper artikeln skrivs det ut en skräddarsydd streckkodsetikett.

Efter ommärkning av delen måste den läsas igen för att se till att den tryckta etiketten är läsbar och överensstämmer med producentetiketten.

Mest flexibel ergonomisk hantering
Systemet hindrar operatören från validering och visar maximal processäkerhet.

Med en oändligt varierbar höjdjustering kan den anpassas till alla operatörer.

Oslagbar prestanda
Läsprocedur och informationskontroll på mindre än två sekunder.

Allt från en källa
Hårdvara och mjukvaruteknik på samma plats. Vi kan reagera på ett flexibelt sätt på kundernas krav och hitta fininställda lösningar.

MODI Relabeling Station
MODI Relabeling Station