Logo_vect_ej-undertxt

Försäljningsvillkor

SEAL2012 är våra standardvillkor. Alla våra offerter förutsätter att SEAL accepteras.

Vi vet att många av våra kunder har inköpsvillkor som delvis inte matchar SEAL2012. Om du får leverans i rätt tid och kvalitet är båda nöjda och vi behöver inte bry oss om våra respektive villkor. I kombination med sunt förnuft är det så vi i första hand arbetar. Nöjda kunder är givetvis alltid högsta prioritet. Därför accepterar vi de flesta inköpsvillkor.

Men ibland måste villkoren upp till diskussion, särskilt vid komplicerade affärer och där Etronix är starkt beroende av vår leverantörs agerande och villkor.

  • Vi ber dig att ta upp en diskussion så tidigt som möjligt kring villkoren om du inte accepterar SEAL.
  • Om vi offererat utan att få ta del av dina inköpsvillkor så baserar vi offerten på SEAL2012. Om du vid order åberopar dina egna inköpsvillkor så är det formellt en ny offertförfrågan. Om vi accepterar dina inköpsvillkor så anges det på vårt ordererkännande. Om vi inte accepterar dina villkor får du en ny offert baserat på dina villkor.
  • Vi lägger in gällande villkor i din kundprofil, så när vi väl är överens så går det smidigt.