Logo_vect_ej-undertxt

Vid nästan varje implementering vi gör av våra material för screentryck så kan vi minska materialförbrukningen med upp till 50% samtidigt som kvaliteten ökar.

Kombinationen av fel i utrustning, inställningar och undermåliga material kan vara förödande.

SMT tryckprocess och dispensering

Den första länken i din ytmonteringskedja är ofta den svagaste. Upp till 70% av alla defekter på kretskort kan härledas till brister i pastatrycket. Screentryck är den process där  flest produkter i linan förbrukas och skall samspela både mekaniskt och kemiskt.

Du har allt att vinna på att ta ett extra steg för att minimera risker och fel tryck- och dispenseringsprocesserna

SMT stencilrengöringsrulle som gör skillnad. 

Kemi för alla rengöringsbehov i elektrionikproduktionen,

Fantastika stenciler direkt till dig från fabrik

Limmer för både tryck och dispensering.

Finansiella lösningar för din maskininvestering

Både utrustning och tjänster för mätning av renhet.

Testkomponenter för renhetsmätningar.

Teamet som tar sig an ditt processproblem och löser det.