JEMK Sweden har stängt

JEMK Sweden har avslutat sin verksamhet. Här nedan finns viktig information till dig som varit kund hos JEMK.

Från starten 2008 fram till 2018-09-19 bedrevs verksamheten (försäljning av redskap för ryggterapi, smärtlindring och träning) av JEMK AB (org nr 556748-8209). JEMK AB är sedan detta datum i likvidation och konkurs.

För affärer som gjorts före likvidationsdatum (eller kort därefter) ansvarar således JEMK AB i konkurs. Frågor om garantianspråk, fordringar, skulder och andra mellanhavanden hänvisas till konkursförvaltaren.

Verksamheten köpets från JEMK AB konkursbo vid årsskiftet 2017/18 av Etronix AB (556887-3516) som drev den vidare fram till 2018-05-31. Etronix bedriver annan verksamhet och tar givetvis fullt ansvar för varor som sålts och levererats efter övertagandet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Etronix. Etronix AB har alltså INTE gått i konkurs.

Tel: 08-590 329 80
Mail: info@etronixab.se

Välkommen att köpa kvarvarande varor på Tradera!